Την επόμενη Κυριακή  7 Σεπτέμβρη 2014 εκλέγεται για 2,5 χρόνια το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος, προτείνεται από τον συνδυασμό  που πλειοψήφησε, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονα παράταξη  της μειοψηφίας και ο γραμματέας από  τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας.
            Η διαδικασία που ακολουθούν οι παρατάξεις  της μειοψηφίας για επιλογή  της υποψηφιότητας του γραμματέα, γίνεται με κοινή συνεδρίασή τους. Είμαστε αντίθετοι στο να συνεδριάζουν από κοινού οι παρατάξεις για να υποδείξουν τον γραμματέα.
            Ενώ ο νόμος 3852/2010 μιλάει για Προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 64), από καμία διάταξη δεν ορίζεται η λειτουργία του.  Σύμφωνα με το άρθρο 67, ο Πρόεδρος καταρτίζει μόνος του την ημερήσια διάταξη, χωρίς τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου και του γραμματέα.
            Πρόκειται στην ουσία τους για αξιώματα χωρίς αρμοδιότητα. Τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν τον αντιδραστικό κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Ως μειοψηφία στο  δήμο Ωραιοκάστρου, ψηφίζουμε  λευκό  στη ψηφοφορία.
            Ακολουθεί η εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72) που  είναι  όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Στο Δήμο μας αποτελείται από 9 μέλη και 5 αναπληρωματικά από τα οποία 3 μέλη και 2 αναπληρωματικά μέλη, εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.
            Η επιτροπή αυτή  είναι σημαντική λόγω των αρμοδιοτήτων της. Προτείνουμε  τη συμμετοχή  κατά αναλογία όλων των συνδυασμών σε τακτικές και αναπληρωματικές θέσεις, συνεπώς η «Λαϊκή Συσπείρωση» διεκδικεί αναπληρωματική θέση. Ταυτόχρονα διεκδικούμε να παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις ως μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
            Ακολουθεί  η εκλογή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία σύμφωνα με το άρθρο 73 είναι  αρμόδια για τη χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων, την ανάκλησή  τους, τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής, για πολεοδομικές ρυθμίσεις, χρήσεις γης κλπ. Η συγκρότησή  της γίνεται όπως η συγκρότηση της  Οικονομικής Επιτροπής. Σε αυτήν διεκδικούμε τη μία από τις τακτικές θέσεις των παρατάξεων της μειοψηφίας, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας-      αντιπροσωπευτικότητας στα όργανα του δήμου.
            Στα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών Επιχειρήσεων διεκδικούμε την εκπροσώπηση όλων των συνδυασμών, αναλογικά σε θέσεις μόνιμων και αναπληρωματικών μελών. Δεν συμφωνούμε με την επί αμοιβή συμμετοχή των μελών, εκτός του προέδρου με την προϋπόθεση να είναι πλήρους  απασχόλησης.
            Το Κ.Κ.Ε. θα δώσει μάχες για να αποκαλύψει στο  λαό αντιλαϊκά σχέδια που εξυφαίνονται τόσο στην Ε.Ε. όσο και σε κεντρικό και  τοπικό επίπεδο από κυβέρνηση-επιχειρηματίες-κρατικό μηχανισμό.-

Ωραιόκαστρο 31-8-2014


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top