Ερώτηση σχετικά με ανεξέλεγκτη απόθεση λυματολάσπης σε χέρσα χωράφια που βρίσκονται στην περιοχή της Νεοχωρούδας του δήμου Ωραιοκάστρου και τους πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον κατέθεσε η ανεξάρτητη βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μακεδονίας – Θράκης.
Όπως αναφέρει στην ερώτησή της, η λυματολάσπη (ίλυς) αποτελεί προϊόν επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα σε αγροτικές καλλιέργειες, υπό την προϋπόθεση, σύμφωνα με το νόμο, η απόθεση και χρήση της λυματολάσπης να γίνεται από αδειοδοτημένους προς τούτο παραγωγούς και μεταφορείς, σε ειδικές εγκαταστάσεις, κατόπιν πραγματοποίησης μελετών και αφού προηγηθεί συγκεκριμένη επεξεργασία με σκοπό τον περιορισμό του όγκου, τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών αλλά και την υγιεινοποίηση της ίλυος.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη της λυματολάσπης σε υπαίθριους χώρους χωρίς τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, δεδομένης της επικινδυνότητας της σύστασης της λυματολάσπης για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Αρχικά, η λυματολάσπη θεωρήθηκε ότι προέρχεται από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ στη Σίνδο. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με εκπροσώπους της ΕΥΑΘ, κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποίησε η ίδια η εταιρεία, η λυματολάσπη δεν προέρχεται από τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της ΕΥΑΘ αλλά από πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.
Η κ. Μάρκου ρωτά ποιος ευθύνεται εν τέλει για την απόρριψη της λυματολάσπης στην περιοχή της Νεοχωρούδας και σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί τα αρμόδια υπουργεία για να διαπιστώσουν την προέλευση της λυματολάσπης, τους υπεύθυνους για την ανεξέλεγκτη διάθεσή, την τυχόν επικινδυνότητά της για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και για την ασφαλή απομάκρυνσή της από την περιοχή.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, β) τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και γ) τον Υπουργό Μακεδονίας & Θράκης
ΘΕΜΑ: Ανεξέλεγκτη απόρριψη λυματολάσπης στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου
Σε φωτορεπορτάζ της ιστοσελίδας zougla.gr [5-11-2014], φαίνεται να πραγματοποιείται ανεξέλεγκτη απόθεση λυματολάσπης σε χέρσα χωράφια που βρίσκονται στην περιοχή της Νεοχωρούδας του δήμου Ωραιοκάστρου.
Η λυματολάσπη (ίλυς) αποτελεί προϊόν επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα σε αγροτικές καλλιέργειες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 80568/4225/2991 για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 86/278/ΕΟΚ «Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά την χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία», η απόθεση και χρήση της λυματολάσπης σε γεωργικές καλλιέργειες πρέπει να γίνεται από αδειοδοτημένους προς τούτο παραγωγούς και μεταφορείς, σε ειδικές εγκαταστάσεις, κατόπιν πραγματοποίησης μελετών και αφού προηγηθεί συγκεκριμένη επεξεργασία με σκοπό τον περιορισμό του όγκου, τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών αλλά και την υγιεινοποίηση της ίλυος.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη της λυματολάσπης σε υπαίθριους χώρους χωρίς τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, δεδομένης της επικινδυνότητας της σύστασης της λυματολάσπης για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Αρχικά, η λυματολάσπη θεωρήθηκε ότι προέρχεται από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ στη Σίνδο. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με εκπροσώπους της ΕΥΑΘ, κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποίησε η ίδια η εταιρεία, η λυματολάσπη δεν προέρχεται από τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της ΕΥΑΘ αλλά από πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Για το θέμα, ήδη έχει διαταχθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετείται το έγκλημα της ρύπανσης περιβάλλοντος.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

Εν τέλει, ποιος ευθύνεται για την απόρριψη της λυματολάσπης στην περιοχή της Νεοχωρούδας; Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για να διαπιστώσετε την προέλευση της λυματολάσπης, τους υπεύθυνους για την ανεξέλεγκτη διάθεσή, την τυχόν επικινδυνότητά της για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και την ασφαλή απομάκρυνσή της από την περιοχή;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top