Θεόδωρος Κουτρούκης §

Οι οξυμένες απαιτήσεις των δημοτών σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής κάλυψης θέτουν στην ημερήσια διάταξη την αναγκαιότητα παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την άμβλυνση του προβλήματος. Για το λόγο αυτό προτείνεται η ενεργοποίηση ενός αντίστοιχου εργοσχεδίου.
Η «ΑΣΠΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» θα είναι ένα πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας που απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του δήμου, όπως άποροι, ανασφάλιστοι, άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, κ.α. Η ιδέα εδράζεται στη συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑλεξάνδρειουΤΕΙΘ. Οι κλινικές και τα εργαστήρια των Σχολών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε προγραμματική συμφωνία με το Δήμο θα διεξαγάγουν την πρακτική άσκηση των τελειόφοιτων τους στις εδαφικές ενότητές του Δήμου, πάντοτε υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού και εργαστηριακού προσωπικού. Με αυτό τον τρόπο οι ασκούμενοι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους, ενώ οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν μια στοιχειώδη δυνατότητα πρόσβασης σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας.
Βασικοί στόχοι του προγράμματος θα είναι:
-          Η κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για ιατροκοινωνική φροντίδα ατόμων, που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δεν έχουν την απαραίτητη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν την συμμετοχή τους σε αυτές (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες δίχως ιατρική κάλυψη από τον ΟΑΕΕ).
-          Ενίσχυση άλλων προγραμμάτων που εφαρμόζονται από τον δήμο, μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας, υπηρεσιών και αγαθών, λειτουργώντας συμπληρωματικά και σε άμεση συνεργασία με τους δημόσιους φορείς υγείας και πρόνοιας, χωρίς το πρόγραμμα να τους ανταγωνίζεται ή να τους υποκαθιστά.
-          Σταδιακή διάχυση του προγράμματος εθελοντικής προσφοράς «ΑΣΠΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» με την ένταξη περισσότερων φορέων και ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των ευπαθών ομάδων του Δήμου.


§ Ο Θεόδωρος Κουτρούκης είναι οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγάιου και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ωραιοκάστρου 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top