Με αφορμή ερώτημα που έθεσε ο κ. Πανούσης (αντιπρόεδρος Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) και δημοσιεύτηκε μ’ επιστολή του προς τα μέσα ενημέρωσης του δήμου Ωραιοκάστρου σας γνωρίζω τα παρακάτω:
            Ο ν. 3852/10 προέβλεπε συγχώνευση όλων των Νομικών Προσώπων των Δήμων σε δύο (για δήμους όπως ο δικός μας). Ετοιμάστηκε και αποστάλθηκε από το Δήμο μας το καταστατικό ίδρυσης του νέου Νομικού Προσώπου με διακριτό τίτλο ΔΟΠΠΑΩ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου». Σε αναμονή της σύστασης του ενός και μοναδικού Νομικού Προσώπου δημοσίου δικαίου για τους τομείς που βάση νόμου περιελάμβανε (το άλλο νομικό πρόσωπο η ΔΗΚΕΩ  ήταν Ιδιωτικού Δικαίου) παρατάθηκε η θητεία των διοικήσεων των υπαρχόντων Νομικών Προσώπων που θα συγχωνευόταν (16 στον αριθμό) χωρίς όμως να έχουν προϋπολογισμό (τέλος Μαρτίου απαγορεύτηκε η ροή, ξαφνικά) με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσλειτουργία και μαζί με την απροθυμία των «διοικούντων» να αποτελεί ένα εκρηκτικό δίδυμο που θα φορτωνόταν στο διάδοχο σχήμα, το ΔΟΠΠΑΩ.  Με την έγκριση του  καταστατικού ίδρυσης του Νομικού Προσώπου του Δήμου μας με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» (ΦΕΚ 1273 τεύχος Β΄/16-6-2011) ξεκίνησε ένας αγώνας να κλείσουν και τα 16 νομικά πρόσωπα (να πληρωθούν ασφαλιστικές εισφορές, πρόστιμα, υποχρεώσεις φορολογικές) και ν’ ανοίξει ένα νέο ΑΦΜ, να γίνουν οι μεταπτώσεις όλων των φυσικών και νομικών υπαρχόντων, μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένη σειρά και χρόνο. Παράλληλα, έπρεπε να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν εσωτερικές διεργασίες ώστε ο ΔΟΠΠΑΩ να λάβει έγκριση λειτουργίας από τ’ αρμόδια όργανα της πολιτείας.
            Πέρα από τ’ απαιτούμενα διαδικαστικά, ορίστηκε η έδρα στη σημερινή ταχυδρομική δ/νση κι έτσι αφέθηκε το γραφειάκι στο βάθος του ισογείου του Δημαρχιακού μεγάρου προς άλλη χρήση. Ετοιμάστηκε ο χώρος, έγιναν όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, αγορές και εγκαταστάσεις συστημάτων, λογισμικών για να να συνδεθεί το ταμείο του Δήμου με το κεντρικό σύστημα του ΔΟΠΠΑΩ ώστε οι διεργασίες να είναι σε πραγματικό χρόνο. Έγινε σχεδιασμός και μία σειρά ενεργειών για όλους τους τομείς που άπτονταν της λειτουργίας του ΔΟΠΠΑΩ (στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία).
            Ειδικότερα, στους Παιδικούς σταθμούς που αναφέρθηκε ο κ. Πανούσης εν τάχει σας παραθέτω τα παρακάτω:
-«Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω» λειτουργούν τρείς (3) παιδικοί σταθμοί στην δημοτική ενότητα Καλλιθέας και δύο (2) στη δημοτική ενότητα Ωραιοκάστρου. Επειδή υπάρχει αυξημένος αριθμός αιτήσεων σε όλους τους παραπάνω παιδικούς σταθμούς και ειδικά στη δημοτική ενότητα Ωραιοκάστρου, προτείνουμε την δημιουργία και στη συνέχεια την λειτουργία δύο αιθουσών στο χώρο της παιδόπολης για να ικανοποιήσουμε τις αιτήσεις των γονέων. Οι δύο αίθουσες, δηλαδή το παράρτημα του Β΄ παιδικού σταθμού θα στελεχωθεί με το υπάρχον προσωπικό και στη συνέχεια με μετατάξεις προσωπικού. Στην πορεία θα προχωρήσουμε και στην ονομασία των παιδικών σταθμών. Για τον εξοπλισμό του εν λόγω παραρτήματος θα αναφερθούμε στο παρακάτω θέμα.», απόσπασμα από τη συνεδρίαση με ΘΕΜΑ : «Έναρξη λειτουργίας παραρτήματος του παιδικού σταθμού της παιδόπολης», Αριθμός Απόφασης: 25 /2011, της τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω», ομόφωνα αποδεκτή. Ο δε εξοπλισμός του ήταν πράξη δωρεάς όπως περιγράφεται στη συνέχεια: «Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω» λειτουργούν τρείς (3) παιδικοί σταθμοί στην δημοτική ενότητα Καλλιθέας και δύο (2) στη δημοτική ενότητα Ωραιοκάστρου. Επειδή υπάρχει αυξημένος αριθμός αιτήσεων σε όλους τους παραπάνω παιδικούς σταθμούς, εγκρίθηκε από το Δ.Σ η λειτουργία ενός παραρτήματος παιδικού σταθμού στο χώρο της παιδόπολης. Για τον εξοπλισμό του εν λόγω παραρτήματος και την λειτουργία του, προτείνω να αποδεχθούμε την δωρεά εξοπλισμού από την κα Μαριάνα Βιλδιρίδη, η οποία με το αριθ.πρωτ 175/10/11/2011 έγγραφό της προτίθεται να δωρίσει τα παρακάτω: ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή», απόσπασμα από τη συνεδρίαση με ΘΕΜΑ : «Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού παιδικού σταθμού για την λειτουργία παραρτήματος στο χώρο της παιδόπολης», Αριθμός Απόφασης: 26 /2011, της τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω», ομόφωνα αποδεκτή.
            -Προβήκαμε στη δημιουργία Δομών και εξειδίκευσης του συστήματος με την τοποθέτηση του κατάλληλου προσωπικού σ’ αυτές με σκοπό το παρεχόμενο έργο να είναι το καλύτερο παρέχοντας την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και επενδύοντας στο πέρασμα του χρόνου για την επίλυση των όποιων αδυναμιών προέκυπταν.
-Εντάξαμε τον Παιδικό σταθμό Μεσαίου (από τους πρώτους δήμους που το επιχειρήσαμε) στο ΕΣΠΑ ωφελούμενοι τα μέγιστα για το δήμο μας. Στο σχεδιασμό μας υπήρχε η δημιουργία Παιδικού σταθμού στη Δημοτική ενότητα Μελισσοχωρίου όμως για λόγους ωρίμανσης και συνεννόησης με τη ΔΗΚΕΩ (στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκε η λειτουργία των Παιδικών σταθμών στη Μυγδονία) παρέμεινε ως ενέργεια για το επόμενο έτος
            -Μειώσαμε τα τροφεία μετά από μελέτη και κοστολόγηση υπηρεσιών που προηγήθηκε. Δεν κρύβω πως πρόθεσή μου αποτελούσε η μείωση να είναι μικρότερη. Ωφελούμενοι από την ένταξη του Παιδικού σταθμού Μεσαίου στο ΕΣΠΑ, την αλλαγή του συστήματος με τη δημιουργία Δομών, την περιστολή δαπανών, τον ευρύτερο σχεδιασμό για τους άλλους τομείς, τη χρηματοδότηση από το ταμείο του Δήμου κρίθηκε εφικτή η μείωση στο ποσό -σύμφωνα με: «Επειδή υπάρχει αυξημένος αριθμός αιτήσεων σε όλους τους παραπάνω παιδικούς σταθμούς, προτείνω η εισαγωγή των παιδιών να γίνεται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:
α) 1. Δημότες -Κάτοικοι
2. Μη Κάτοικοι - Δημότες
3. Κάτοικοι ετεροδημότες και αλλοδαποί
β) Επίσης προτείνω να καθορίσουμε τα τροφεία στα παρακάτω ποσά
μηνιαίως για τους γονείς που έχουν στο παιδικό σταθμό:
Α) Ένα παιδί εξήντα ευρώ (60,00€)
Β) Δύο ή Τρία παιδιά
το 1ο παιδί εξήντα ευρώ (60,00€)
το 2ο παιδί σαράντα ευρώ (40,00€)
το 3ο παιδί σαράντα ευρώ (40,00€)
Γ) Χρήση λεωφορείου τριάντα ευρώ (30,00€)
Δ) Πολύτεκνοι
από το 4ο παιδί και πλέον
μείωση για κάθε παιδί δέκα ευρώ (10,00€)
Ε) Μονογονεϊκές οικογένειες - ΑΜΕΑ
με εισόδημα – συνολικό - έως 12.000,00€
μείωση δέκα ευρώ (10,00€)
για κάθε παιδί που είναι στο παιδικό σταθμό.», απόσπασμα από τη συνεδρίαση με ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ποσού τροφείων στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω », Αριθμός Απόφασης: 32 /2011, ομόφωνα αποδεκτή.
            -Αλλάξαμε τον τρόπο είσπραξης ώστε οι γονείς να μην προσέρχονται στο ταμείο του δήμου αλλά να καταβάλουν τα χρήματα σε τραπεζικό λογ/σμό. Αυτό δημιούργησε στην αρχή προβλήματα έως την εναρμόνιση των συστημάτων, ακόμα δε και στην ροή των καταβολών, χωρίς όμως να χαρακτηρίζονται μείζονος σημασίας.
            -Για τη σίτιση των παιδιών αυξήσαμε τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις –σε σχέση με προηγούμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος- και θέσαμε παραμέτρους με τις οποίες καθιστούσαμε τη σίτιση των παιδιών –μαζί με την υγιεινή των χώρων και την ασφάλεια- ως την κορωνίδα στη λειτουργία κατά την παραμονή των παιδιών στους σταθμούς.
            -Ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες προβήκαμε σε προσλήψεις  και αξιοποιήσαμε όλες τις δυνατότητες που παρείχε ο νόμος για απασχόληση  ώστε να καλύψουμε με προσωπικό τους σταθμούς.
            -Δεχόμενοι τις προτάσεις του τεχνικού Ασφαλείς και ακούγοντας τους ανθρώπους των σταθμών δώσαμε λύσεις, π.χ έξοδος κινδύνου στο κάτω μέρος του πέτρινου  κτιρίου στην Παιδόπολη.
            -Φτιάχτηκε πλάνο για αξιοποίηση των δύο κτιρίων (πέραν των ήδη αξιοποιηθέντων) που είχαν παραχωρηθεί στο δήμο και βρίσκονταν σ’ εγκατάλειψη στον ίδιο χώρο, ανέξοδα για το δήμο.
            Όλα αυτά (και πολλά ακόμα που μπορούν ν’ αναφερθούν) έγιναν σε συνεργασία με τους Δημοτικούς Συμβούλους, το προσωπικό των υπηρεσιών και των σταθμών και αποτελεί επιτυχία για όλους μας η πετυχημένη έναρξη και πορεία του Οργανισμού.
            Τον Ιούνιο του 2014, με προθυμία και καλή προαίρεση, απευθυνόμενος στη νέα Δημοτική αρχή ενημέρωσα πως είμαι στη διάθεσή τους να τους πληροφορήσω -κάτι που επανέλαβα δύο φορές, με τελευταία στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, να λύσω τυγχόν απορίες αλλά έως σήμερα δεν κατέστη εφικτό.
            Σύμφωνα με τις αποφάσεις 74/2012 του Δ.Σ του ΔΟΠΠΑΩ και  75/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου το χρηματικό υπόλοιπο που παραδόθηκε για χρήση στο τέλος του 2011 ήταν  723.532,54 € με πληρωμένες το σύνολο των τρεχουσών υποχρεώσεων. Όμως οι υποχρεώσεις (παρελθόντα χρέη) τα οποία ανέλαβε ο Οργανισμός ως καθολικός διάδοχος όλων των ΝΠΔΔ που συγχωνεύτηκαν ήταν σε μεγάλο ύψος και ένα μέρος θα κληθούν –φαντάζομαι- να επιληφθούν και στη νέα Διοίκηση. Δε γνωρίζω τη διαχείριση των επόμενων προέδρων όμως θεωρώ πως είναι βιασύνη να κατηγορούμε συλλήβδην όλους  κι όλες τις ενέργειες τους.       
            Ακόμα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ως αντιπρόσωποι των δημοτών ρωτούν, εκφράζουν απόψεις, αναδεικνύουν προβλήματα και κάνουν γνωστές τις αγωνίες τους, προασπίζονται τα δικαιώματα και νόμιμα συμφέροντα τους (των δημοτών και κατοίκων). Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετηθήκαμε, ρωτήσαμε και κάποιοι από εμάς προσέφυγαν και στη δικαιοσύνη για την υγεία των δημοτών μας. Διαβάζοντας πως ο σημερινός Δήμαρχος παρέστη και –εμμέσως τουλάχιστον- αποδέχθηκε τη χορηγία εταιριών σε εκδήλωση για την Τρίτη ηλικία εξεπλάγην μιας και ο ίδιος στάθηκε απέναντι τους, αγωνίστηκε για απόδοση του δικαίου και την υγεία των κατοίκων.
            Παραμένω στη διάθεσή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (για όποια πληροφορία στους τομείς του ΔΟΠΠΑΩ) και εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο τους.


                                                                                                           Αντωνιάδης Σάββας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top