Θεόδωρος Κουτρούκης

Είναι γνωστό ότι ο αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ, που θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται το 2015 και για 3,5 χρόνια, θα διέλθει από το Δήμο Ωραιοκάστρου. 
Στη μακρο-κλίμακα το έργο θεωρείται πως θα αναβαθμίσει γεωστρατηγικά τη χώρα μας συνδέοντας την με τα δίκτυα αγωγών μεταφοράς αερίου από την Κασπία προς την Δυτική Ευρώπη.
Στη μικρο-κλίμακα αναμένονται - κατά την Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)- οφέλη για τις επιχειρήσεις και το κράτος διαμέσου των δημοσιονομικών εσόδων (1,2 δισ. Ευρώ κατά το ΙΟΒΕ), της έμμεσης προσέλκυσης επενδυτών και της - παροδικής - εμπλοκής τοπικών υπεργολάβων και προμηθευτών. Ακόμη, ο ΤΑΡ θα διευρύνει τη δυνατότητα τροφοδότησης νέων περιοχών της χώρας με φυσικό αέριο.
Επιπλέον, θα ενισχυθεί η απασχόληση στις περιοχές από όπου θα διέλθει, κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο (εκιτμάται ότι θα εργαστούν περί τις 6 χιλιάδων εργαζομένους τεχνικών κυρίως ειδικοτήτων), εφόσον γίνουν πράξη οι διαβεβαιώσεις της κατασκευάστριας ότι θα χρησιμοποιηθεί εν μέρει ντόπιο εργατοτεχνικό δυναμικό και μηχανικά μέσα. Τέλος, οι εργαζόμενοι του ΤΑΡ θα επιδράσουν ευεργετικά ως καταναλωτές τις τοπικές αγορές.
Σε αυτό το σκηνικό έχει ήδη αναδειχθεί (στη μελέτη ΜΠΚΕ) ο ενδεχόμενος κίνδυνος να μην τηρηθεί η εργατική νομοθεσία στις παράπλευρες κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αγωγού ΤΑΡ αλλά και να επικρατήσουν μορφές μαύρης και γκρίζας απασχόλησης.  Για την αποτροπή ανάλογων φαινομένων προτείνουμε να αναλάβει πρωτοβουλία ο Δήμος Ωραιοκάστρου για τη σύσταση -σε συνεργασία με άλλους δήμους, από όπου διέρχεται ο αγωγός- ενός Παρατηρητήριου Εργασιακών Σχέσεων στον ΤΑΡ (ΠΕΣ/ΤΑΡ). Στο ΠΕΣ/ΤΑΡ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων της περιοχής, του ΣΕΠΕ και του ΟΜΕΔ. Έργο του θα είναι να παρακολουθεί και να αποτυπώνει με τριμηνιαία έκθεση την εξέλιξη των σχέσεων απασχόλησης στην περιοχή διέλευσης του ΤΑΡ και να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους και το υπουργείο Εργασίας. Με αυτό τον τρόπο θα προστατευθούν σε κάποιο βαθμό, από ενδεχόμενες παραβιάσεις των εργασιακών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, οι συμπολίτες μας που θα εργαστούν στο έργο.

·        Ο Θεόδωρος Κουτρούκης είναι επικ. καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ωραιοκάστρου.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top