Ερώτηση για τη διακοπή λειτουργίας, από 1η Σεπτεμβρίου 2014, αθλητικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως (κολυμβητήρια, γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου, δημοτικά γυμναστήρια, προπονητικά κέντρα, κλειστά γυμναστήρια κ.α.) λόγω λήξης της παράτασης που είχε δοθεί για τον εφοδιασμό τους με Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων κατέθεσε η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, από τα τρία μεγάλα κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης, μόνο το Ποσειδώνιο έχει λάβει μέχρι σήμερα προσωρινή άδεια λειτουργίας, ενώ ήδη έχουν ακυρωθεί προπονήσεις.

Όπως αναφέρει στην ερώτησή της, η εξέλιξη αυτή οφείλεται και σε συγκεκριμένες αστοχίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, όπως είναι η έλλειψη επικαιροποίησης των προϋποθέσεων αδειοδότησης από το 2004, η μη έκδοση αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων και η σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, π.χ., μία Επιτροπή καλείται να πραγματοποιήσει αυτοψίες στο σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων μέσα σε 2,5 μήνες.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε «πάγωμα» της αθλητικής δραστηριότητας μέχρι την εξεύρεση κάποιας λύσης ενώ δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια αθλούμενων και αθλητών στις διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι, από το 2012 μέχρι και σήμερα, η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων λειτουργεί με προσωρινές άδειες.

Ζητεί λοιπόν να μάθει πόσες και ποιες από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του νομού Θεσσαλονίκης έχουν λάβει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας μέχρι σήμερα καθώς και πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Επίσης, ζητά να μάθει τις προθέσεις των αρμόδιων Υπουργείων σχετικά με την τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και την άμεση ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά οι διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς α) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) τον Υπουργό Οικονομικών, γ) τον Υπουργό Εσωτερικών και δ) τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο νομό Θεσσαλονίκης

Από 1η Σεπτεμβρίου 2014, δεκάδες αθλητικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως (κολυμβητήρια, γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου, δημοτικές εγκαταστάσεις, προπονητικά κέντρα, κλειστά γυμναστήρια αλλά και κάθε χώρος όπου αθλούνται αθλητές) αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους λόγω λήξης της παράτασης που είχε δοθεί για εφοδιασμό των εγκαταστάσεων με Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το αρ. 56Α του ν. 2725/1999.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν επανειλημμένα επισημάνει τα προβλήματα και τις αστοχίες του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Συγκεκριμένα:

1) Η ΥΑ 46596 (ΦΕΚ Β’ 1793/2004) με βάση την οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος και η αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων εν γένει έχει εκδοθεί το 2004 και οι απαιτήσεις της αναφέρονται κατά κύριο λόγο σε μεγάλες αγωνιστικές εγκαταστάσεις και όχι σε μικρότερους χώρους, όπως π.χ. απλά προπονητικά κέντρα. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις αρκέστηκαν στην παράταση της ισχύος παλαιών αδειών χωρίς να προχωρήσουν σε ουσιαστική εξειδίκευση και επικαιροποίηση της ΥΑ.

2) Ο ν. 4049/2012 (νέος αθλητικός νόμος), που αναμόρφωσε το σύστημα αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, προβλέπει την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που θα εξειδικεύουν τις προϋποθέσεις αδειοδότησης των εγκαταστάσεων ανά άθλημα και ανά αγωνιστική κατηγορία, ώστε να ανταποκρίνεται ο έλεγχος των εγκαταστάσεων στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του κάθε αθλήματος. Από το 2012, όμως, μέχρι και σήμερα, δεν έχει εκδοθεί ούτε μία τέτοια ΚΥΑ.

3) Οι Επιτροπές Ελέγχου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συστήνονται είτε σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας είτε σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι, ειδικά σε μεγάλες ΠΕ, όπως είναι η ΠΕ Θεσσαλονίκης, μία και μόνο Επιτροπή οφείλει να πραγματοποιήσεις αυτοψίες σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομού Θεσσαλονίκης μέσα σε 2,5 μήνες (Ιούνιος, Ιούλιος και πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου). Η δε σύνθεση της Επιτροπής από υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων και υπηρεσιών (ένας υπάλληλος της Α. Δ. ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, ένας γιατρός ΕΣΥ, ένας εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ή του Λιμενικού Σώματος και ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) δυσχεραίνει τη συγκρότησή της, ενώ δεν προβλέπονται και αντικαταστάτες σε περίπτωση κωλύματος.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι, παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που έχουν δοθεί για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και την προσαρμογή των αθλητικών εγκαταστάσεων, μέχρι και τις 31/8/2014, να μην έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία ελέγχου και αδειοδότησης των εγκαταστάσεων.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, από τα τρία μεγάλα κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης, μόνο το Ποσειδώνιο έχει λάβει μέχρι σήμερα προσωρινή άδεια λειτουργίας, ενώ ήδη έχουν ακυρωθεί προπονήσεις.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «πάγωμα» της αθλητικής δραστηριότητας μέχρι την εξεύρεση κάποιας λύσης. Παράλληλα, η κατάσταση δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια αθλούμενων και αθλητών στις διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις, που είναι και το κύριο μέλημα, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι, από το 2012 μέχρι και σήμερα, η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων λειτουργεί με προσωρινές άδειες, οι οποίες παρατείνονται, χωρίς φυσικά να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Πόσες και ποιες από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομού Θεσσαλονίκης έχουν λάβει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας μέχρι σήμερα; Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από την εφαρμογή του ν. 4049/2012 μέχρι σήμερα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης και ποιο το αποτέλεσμα αυτών;

2) Δεδομένων των δυσλειτουργιών που έχουν επισημανθεί, προτίθεστε να προβείτε σε αναθεώρηση και βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στην κατεύθυνση της απλοποίησης, ιδίως για κάποιες κατηγορίες μικρότερων χώρων, όπως έχει γίνει π.χ. με τα ιδιωτικά γυμναστήρια (ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δειγματοληπτικοί έλεγχοι από ειδικά κλιμάκια);

3) Για ποιο λόγο δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα καμία ΚΥΑ για την εξειδίκευση των προϋποθέσεων αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων ανά άθλημα και αγωνιστική κατηγορία; Πότε αναμένεται η έκδοσή τους;

4) Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την άμεση ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι κατά τόπους αθλητικές εγκαταστάσεις;0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top