Δύο νέες διατάξεις περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, συγκριτικά με το σχέδιο που είχε δοθεί σε διαβούλευση το Σάββατο.
Ειδικότερα, με την πρώτη διάταξη αυξάνεται από τα 50.000 ευρώ στα 100.000 ευρώ το όριο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, πάνω από το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται από τα 150.000 στα 200.000 ευρώ το ληξιπρόθεσμο (άνω των τεσσάρων μηνών) χρέος προς το Δημόσιο, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών. 
Όπως διευκρινίζεται: «Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για χρέη μικρότερα από εκατό χιλιάδες ευρώ και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται. Εκκρεμείς αιτήσεις Προϊσταμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών Κέντρων ή Τελωνείων για χρέη κατώτερα αυτού του ποσού, δεν εισάγονται για συζήτηση. Η αναστολή της παραγραφής των χρεών, κατώτερων του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση ποινικής δίωξης, λήγει με τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η παραγραφή συνεχίζεται και δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής».
Παράλληλα, με άλλη διάταξη-προσθήκη στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι σε έναν ενιαίο λογαριασμό που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα βρίσκεται  υπό την εποπτεία του υπουργού Οικονομικών θα μεταφερθούν τα ταμειακά διαθέσιμα όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών του Δημοσίου.
Ο «Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου» θα συσταθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου, και μέσω αυτού ο υπουργός Οικονομικών θα παρακολουθεί και θα προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές από και προς αυτόν, θα προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων και τις ανάγκες δανεισμού και θα διαχειρίζεται τα διαθέσιμα προς τοποθέτηση πλεονάσματα.

1 σχόλια:

  1. Απο το κακό στο χειρότερο με αυστηροποίηση της κείμενης νομοθεσίας επιδιώκει η φιλόδοξη και πλέον μνημονιακή αριστερη κατα τα άλλα Κυβέρνηση να εισπράξει ληξιπρόθεσμες οφειλές πολιτών που αδυνατούν πέραν όσων φοροδιαφεύγουν εκ συστήματος

    ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top