Η θέση της γυναίκας σε µια κοινωνία είναι δυνατόν να διαπιστωθεί από τη θέση της στο δίκαιο, τη συµµετοχή της στην πολιτική, τη συµµετοχή της στην παραγωγή και το ρόλο της µέσα στην οικογένεια.
Παρ’ όλες τις ραγδαίες και πολλές φορές δραµατικές εξελίξεις σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, µία τουλάχιστον κοινωνική σχέση παραµένει αναλλοίωτη στο κατώφλι του 21ου αιώνα: η σχέση ανισότητας ανάµεσα στα δύο φύλα.
Η δεκαετία 1981-1990 φαίνεται ότι υπήρξε σηµαντική όσον αφορά τη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό της χώρας. Από τη µια, διαπιστώνεται αύξηση του ρυθµού της γυναικείας απασχόλησης, ιδιαίτερα στον τοµέα των υπηρεσιών, από την άλλη, µια σειρά από νοµοθετικές ρυθµίσεις κατοχυρώνουν τα δικαιώµατα της γυναίκας, προάγοντας την ισότητα των φύλων στη σφαίρα της αµειβόµενης εργασίας.
Οι γυναίκες φαίνεται ότι διαπραγµατεύονται µόνες τους τελικά τις συγκρούσεις ανάµεσα στους ανταγωνιστικούς ρόλους που αναλαµβάνουν στο πλαίσιο της οικογένειας και της εργασίας. Οι αντιφάσεις µπορεί να µην λύνονται, αλλά οι θετικές και αρνητικές πλευρές αυτής της κατάστασης λειτουργούν συµπληρωµατικά για τη γυναίκα, κάνοντας τη ζωή της πιο ενδιαφέρουσα και βέβαια πιο κουραστική.
Εξάλλου, όπως αναφέρει η Διακήρυξη του Πεκίνου, «η ενδυνάμωση των γυναικών και η πλήρης συμμετοχή τους, επί ίσοις όροις, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η πρόσβαση στην εξουσία, είναι θεμελιώδεις για την επίτευξη της ισότητας, της ανάπτυξης και της ειρήνης».ΒΑΜΒΑΚΗ ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΩΡΑΙΟΚΟΣΤΡΟΥ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top