Θεόδωρος Κουτρούκης

Για την ανάδειξη του τουρισμού , ως βασικού παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής, προτείνουμε τη δημιουργία στο Δήμο ενός Αυτοτελούς Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης (ΑΤΤΑΩ). Το ΑΤΤΑΩ θα είναι αρμόδιο για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Τουρισμού, για το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη του τουρισμού, για την τουριστική προβολή του Δήμου και την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των επισκεπτών. Το ΑΤΤΑΩ θα έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προβολή της πόλης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων επισκεπτών και επιχειρηματιών, Ελλήνων και ξένων, ενδυναμώνοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας το ΑΤΤΑΩ θα διοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης, προσκαλώντας και φιλοξενώντας δημοσιογράφους και τουριστικούς  πράκτορες, φέρνοντάς τους σε επαφή με την τοπική κοινωνία, τον τρόπο ζωής των Ωραιοκαστριτών, τα ήθη, τα έθιμα, τον πολιτισμό και την ιστορία του Ωραιοκάστρου. Επιπλέον, μια από τις στρατηγικές δράσεις του ΑΤΤΑΩ θα είναι η δημιουργία και η ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας του Ωραιοκάστρου με αποτέλεσμα  την αύξηση της επισκεψιμότητας και της αναγνωρισιμότητας του ως προορισμός city break,
Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης, θα είναι οι εξής:
1) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κ.λπ).
2) Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/ πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
3) Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κ.λπ).
4) Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής και μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
5) Συνεργάζεται με όλα τα συναρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου για την βέλτιστη κατάρτιση και υλοποίηση της τουριστικής στρατηγικής (π.χ. Διαπαραταξιακή Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, κ.α.)
 6) Μεριμνά για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη προετοιμασία κι έλεγχο των τουριστικών θερέτρων/χώρων που διαχειρίζεται ο Δήμος.
7) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου το επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας των τουριστικών θερέτρων/χώρων.
Το ΑΤΤΑΩ θα στελεχωθεί με έναν δημοσιογράφο/επικοινωνιολόγο με μεταπτυχιακό σε τουριστικό μάρκετιγκ, με εθελοντές κι, επιπλέον, θα συνομολογήσει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και φοιτητές της Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για την αξιοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


* Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ωραιοκάστρου


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top