Ύστερα από εισήγηση των συλλόγων του Ωραιοκάστρου , ζητήθηκε να δοθεί το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιόδου 2014-2015.
Απο το γραφείο του δημάρχου  κ. Σαραμάντου δόθηκε στις 27/8/2014 το πρόγραμμα των αθλητικών εγκαταστάσεων παρόντος του Γ.Γραμματέα του Δ.Α.Σ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  κ. Μπάτο Στέργιο και του Προέδρου του Κεραυνού κ. Μίλτο Παυλάκη.
Οι ανώτεροι εκπρόσωποι των συλλόγων συμφώνησαν στο πρόγραμμα που δόθηκε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ    ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ   2014-2015
ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
14 : 00 - 15 : 30                   CLUB14 : 00 - 15 : 30                   ΔΑΣΩ14 : 00 - 15 : 00                   CLUB14 : 00 - 15 : 30                   ΔΑΣΩ14 : 00 - 15 : 00                   CLUB09 : 00 -12 : 00                ΔΑΣΩ09 : 00 - 12 : 00   ΚΕΡΑΥΝΟΣ
15 : 30 - 18 : 30                   ΚΕΡΑΥΝΟΣ15 : 30 - 16 : 30                   ΔΑΣΩ15 : 00 - 18 : 30                   ΔΑΣΩ15 : 30 - 17 : 30                   ΚΕΡΑΥΝΟΣ15 : 00 - 17 : 00                   ΚΕΡΑΥΝΟΣ12 : 00 - 15 : 00   ΚΕΡΑΥΝΟΣ12 : 00 - 15 : 00               ΔΑΣΩ
16 : 30 - 17 : 30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ17 : 00 - 20 : 00                   ΔΑΣΩ15 : 00 - 18 : 30  ΑΓΩΝΑΣ   ΒΟΛΕΪ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ         ΔΑΣΩ-ΚΕΡΑΥΝΟΥ15 : 00 - 16 : 30  ΑΓΩΝΑΣ   ΜΠΑΣΚΕΤ   ΠΑΙΔΩΝ                  ΔΑΣΩ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ
17 : 30 - 18 : 30 ΔΑΣΩ 
18 : 30 - 21 : 30                   ΔΑΣΩ18 : 30 - 21 : 30                       ΔΑΣΩ18 : 30 - 21 : 30                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ17 : 30 - 20 : 30                       ΔΑΣΩ20 : 00 - 21 : 30                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ18 : 30 - 20 : 30  ΒΟΛΕΪ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  Α2         ΔΑΣΩ16 : 30 - 17 : 30 ΜΠΑΣΚΕΤ   ΔΑΣΩ  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
21 : 30 - 23 : 00                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ21 : 30 - 23 : 00                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ21 : 30 - 23 : 00                       ΔΑΣΩ20 : 30 - 23 : 00                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ21 : 30 - 23 : 30       ΑΓΩΝΑΣ                  ΜΠΑΣΚΕΤ    ΑΝΔΡΩΝ                  ΔΑΣΩ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ20 : 30 - 22 : 00  ΑΓΩΝΑΣ  ΜΠΑΣΚΕΤ   ΕΦΗΒΩΝ                  ΔΑΣΩ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ18 : 00 - 20 : 00  ΑΓΩΝΑΣ          ΒΟΛΕΪ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ                    ΚΕΡΑΥΝΟΥ  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΓΗΠΕΔΩΝ   ΤΕΝΝΙΣ   2014-2015
ΓΗΠΕΔΟ  1
ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
16:00-20:00ΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
20:00-21:00ΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
21:00-22-30ΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
 
ΓΗΠΕΔΟ  2
ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
15:00-18:00ΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
18:00-19:00ΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
19:00-21:00ΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
21:00-22-30ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
 
ΓΗΠΕΔΟ  3
ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
15:00-16:00ΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
16:00-21:00ΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
21:00-22-30ΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΑΝΤΑΙΟΣΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΝΈΟ   ΓΗΠΕΔΟ  4
ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
15:00-16:00ΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩ9:00-13:00 ΔΑΣΩ9:00-13:00 ΔΑΣΩ
16:00-21:00ΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
21:00-22-30ΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
 
     20 : 00 - 22 : 00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ           Όταν δεν γίνεται αγώνας βόλευ         18 : 00 - 22 : 00    ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ   2014-2015
ΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
8:30-9:301   καινούργιαΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩCLUB  
2   πράσινηΚΕΡΑΥΝΟΣCLUBΚΕΡΑΥΝΟΣCLUBΚΕΡΑΥΝΟΣ  
3   ξύλινηCLUBΔΑΣΩCLUBΔΑΣΩΔΑΣΩ  
9:30-10:301   καινούργιαΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣ  
2   πράσινηΚΕΡΑΥΝΟΣCLUBΚΕΡΑΥΝΟΣCLUBCLUB  
3   ξύλινηΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩ  
10:30-11:301   καινούργιαCLUBCLUBCLUBCLUBCLUB  
2   πράσινηCLUBΚΕΡΑΥΝΟΣCLUBΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣ  
3   ξύλινηΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΔΑΣΩ  
11:30-12:301   καινούργια       
2   πράσινη    CLUB  
3   ξύλινηCLUBΔΑΣΩCLUBΔΑΣΩΔΑΣΩ  
16:00-17:001   καινούργιαΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩCLUBΔΑΣΩ  
2   πράσινηΚΕΡΑΥΝΟΣCLUBΚΕΡΑΥΝΟΣCLUBCLUB  
3   ξύλινηΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣ  
17:00-18:001   καινούργιαΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ
2   πράσινηCLUBΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣCLUBΚΕΡΑΥΝΟΣ  
3   ξύλινηΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩ ΚΡΗΤΙΚΟΙ
18:00-19:001   καινούργιαΔΑΣΩΔΑΣΩCLUBΔΑΣΩΔΑΣΩ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ
2   πράσινηΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩ  
3   ξύλινηΕΠΩΦΔΑΣΩΕΠΩΦΔΑΣΩΕΠΩΦ ΚΡΗΤΙΚΟΙ
19:00-20:001   καινούργιαΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ
2   πράσινηCLUBΔΑΣΩCLUBΔΑΣΩCLUB  
3   ξύλινηΕΠΩΦΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΩΦΕΠΩΦΕΠΩΦ ΚΡΗΤΙΚΟΙ
20:00-21:001   καινούργιαΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩ  
2   πράσινηΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣ   
3   ξύλινηΕΠΩΦΔΑΣΩΕΠΩΦΕΠΩΦΕΠΩΦ ΚΡΗΤΙΚΟΙ
21:00-22:001   καινούργιαΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣ  
2   πράσινηΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣ  
3   ξύλινηΕΠΩΦΔΑΣΩΕΠΩΦΕΠΩΦΕΠΩΦ  
ΑΙΘΟΥΣΑ  "ΠΑΥΛΟΣ   ΜΕΛΑΣ"  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ   2014-15
ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
8:30-9:30ΝΙΚΗΔΑΣΩΝΙΚΗΔΑΣΩΝΙΚΗ  
9:30-10:30ΝΙΚΗΔΑΣΩΝΙΚΗΔΑΣΩΝΙΚΗΑΕΩ 
10:30-11:30ΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΑΕΩ 
11:30-12:30       
16:00-17:00ΝΙΚΗΝΙΚΗΝΙΚΗΝΙΚΗΝΙΚΗ  
17:00-18:00ΝΙΚΗCLUBΑΕΩΑΕΩΑΕΩ  
18:00-19:00ΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΑΕΩ  
19:00-20:00CLUBΚΕΡΑΥΝΟΣCLUBΚΕΡΑΥΝΟΣCLUB  
20:00-21:00ΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩΔΑΣΩ  
21:00-22:00ΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΓΗΠΕΔΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ   2014-2015
ΓΗΠΕΔΟ   ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ     5 Χ 5
ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
09:00-12:00ΧΧΧΧΧΑΓΩΝΕΣ
12:00-14:00ΧΧΧΧΧΑΓΩΝΕΣ
15:00-16:00ΦΙΛΙΠΠΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣ 
16:00-17:00ΑΕΩ ΑΕΩ ΑΕΩ 
17:00-18:00ΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣ 
18:00-19:15ΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΔΑΣΩ 
19:15-20:30ΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩΔΑΣΩ 
20:00-21:30ΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣ 
ΓΗΠΕΔΟ   ΠΛΑΣΤΙΚΟ   9 Χ 9
ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
09:00-12:00ΧΧΧΧΧΑΓΩΝΕΣ
12:00-14:00ΧΧΧΧΧΑΓΩΝΕΣ
15:00-16:00ΑΕΩΦΙΛΙΠΠΟΣΑΕΩΦΙΛΙΠΠΟΣΑΕΩ 
16:00-17:00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ   ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  
17:00-18:00ΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΔΑΣΩ 
18:00-19:30ΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΑΕΩΔΑΣΩΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΕΩΔΑΣΩ             ΑΕΩ 
20:00-21:30ΑΙΣΧΥΛΟΣ  ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 
NEO   ΓΗΠΕΔΟ   ΠΛΑΣΤΙΚΟ   11 Χ 11
ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
09:00-12:00ΧΧΧΧΧΑΓΩΝΕΣ
12:00-14:00ΧΧΧΧΧΑΓΩΝΕΣ
15:00-16:30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΑΕΩ  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΑΕΩ 
16:30-18:00ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ   
18:00-19:30ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣΔΑΣΩ  
19:30-21:00ΔΑΣΩ ΑΝΔΡΙΚΟΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΑΝΔΡΙΚΟΔΑΣΩ ΑΝΔΡΙΚΟΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΑΝΔΡΙΚΟΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top