Κατατέθηκε σήμερα ερώτηση προς  τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού  με αρ. πρωτ. 274/26.02.2015
    και θέμα: Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 κατά την ετήσια διαδικασία   ανανέωσης των αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών απαιτείται η προσκόμιση  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε διαφορετική δε περίπτωση οι επαγγελματίες αυτοί κινδυνεύουν να απωλέσουν την άδειά τους και το δικαίωμά τους να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμά τους.
    Η παραπάνω διαδικασία , που δεν ισχύει για κανέναν άλλο επαγγελματικό κλάδο, ολοκληρώνεται με βάση τις διατάξεις του Νόμου , στις 3 Μαρτίου 2015.

Ο Βουλευτής κ. Σάββας Αναστασιάδης ζητάει από τον Υπουργό Οικονομίας να παρατείνει τον χρόνο ανανέωσης  των αδειών των επαγγελματιών  Λαϊκών Αγορών, να τροποποιήσει την  διάταξη του νόμου 4264/2014 που αφορά την ανανέωση των αδειών των πωλητών Λαϊκών Αγορών και να επιστρέψει τις άδειες που αφαιρέθηκαν λόγω αδυναμίας εξασφάλισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
------------------------------------------------------------------------
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η


Προς τον κ. Υπουργό:
 Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Θέμα:
Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.
    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 κατά την ετήσια διαδικασία   ανανέωσης των αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών απαιτείται η προσκόμιση  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε διαφορετική δε περίπτωση οι επαγγελματίες αυτοί κινδυνεύουν να απωλέσουν την άδειά τους και το δικαίωμά τους να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμά τους.
    Η παραπάνω διαδικασία , που δεν ισχύει για κανέναν άλλο επαγγελματικό κλάδο, ολοκληρώνεται με βάση τις διατάξεις του Νόμου , στις 3 Μαρτίου 2015.
         Κ. Υπουργέ,
      Επειδή λόγω της οικονομικής κατάστασης ένας σημαντικός αριθμός επαγγελματιών αδυνατεί να ανταποκριθεί έγκαιρα στις ασφαλιστικές και φορολογικές  του υποχρεώσεις.
     Επειδή γι αυτό το λόγο κινδυνεύουν  με αποκλεισμό και ανεργία χιλιάδες πωλητές σ΄ολη τη Χώρα.
         Ερωτάσθε κ. Υπουργέ
1.       Είναι στις προθέσεις σας να παρατείνετε τον χρόνο ανανέωσης  των αδειών των επαγγελματιών  Λαϊκών Αγορών;
2.       Είναι στις προθέσεις σας   να τροποποιήσετε την  διάταξη του νόμου 4264/2014 που αφορά την ανανέωση των αδειών των πωλητών Λαϊκών Αγορών;
3.        Είναι στις προθέσεις σας να επιστρέψετε τις άδειες που αφαιρέθηκαν λόγω αδυναμίας εξασφάλισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας;

             Πέμπτη 26η  Φεβρουαρίου 2015                           Ο Ερωτών Βουλευτής

          Σάββας Ι. Αναστασιάδης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top