Σάββας Αναστασιάδης: Μετά την αιφνίδια απόφαση για δέσμευση των αποθεματικών ΟΠΕΚΕΠΕ,  καταθέσαμε 16  Βουλευτές της Ν.Δ. ερώτηση   προς τους Υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και τον Αν. Υπουργό Οικονομικών. Τους μεταφέρουμε  την αγωνία των αγροτών για την μετάθεση των πληρωμών που δικαιούνται και βρίσκονται σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα!!!
Έχουν μεγάλη ευθύνη απέναντι στους αγρότες,  έχουν υποχρέωση  να μας απαντήσουν πότε θα πληρωθούν: Η συνδεδεμένη ενίσχυση βαμβακιού, η εξισωτική 2014, η ενιαία ενίσχυση 2013,2014, η επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου καθώς και  όσα οφείλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τα προγράμματα  «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Επίσης προβληματιζόμαστε  με την απόφαση της μεταφοράς των διαθεσίμων του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος , καθώς  δημιουργείται  το θέμα της ενδεχόμενης επιβολής προστίμων από την ΕΕ. Αν χρησιμοποιηθούν για την αγορά repos , είναι σύννομη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία η χρήση κοινοτικών κονδυλίων;
  
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ:ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

Προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
Kον Λαφαζάνη Παναγιώτη-Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών:
Κον Μάρδα Δημήτριο

Με το ΦΕΚ  Β 293/ 27-2-15 "Διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)" που συνυπογράφετε, αποφασίζεται:
 «η τήρηση των διαθεσίμων ταμειακών υπολοίπων του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π./Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που δε θα χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων, σε έντοκο λογαριασμό εκτός του τραπεζικού ιδρύματος του Οργανισμού Πληρωμής, ήτοι στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα). Τα ταμειακά αυτά υπόλοιπα μπορεί να προέρχονται είτε από επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε από την Προχρηματοδότηση στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή/και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας».
Η παραπάνω απόφαση επιτείνει τους φόβους των αγροτών για την μετάθεση στο άγνωστο των δικαιούμενων πληρωμών, που βρίσκονται  σ’ εκκρεμότητα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας κυριολεκτικά οικονομική ασφυξία στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο, ενόψει μάλιστα της νέας καλλιεργητικής περιόδου και των άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών, που αυτή απαιτεί.
Επιπλέον η απόφαση αυτή λαμβάνεται με διαδικασίες fast track αλλά και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και του Δ.Σ. του οργανισμού. Η ασαφής διατύπωση περί   «ποσών που δεν θα χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων» δημιουργεί ερωτηματικά για το ποιες πληρωμές  θεωρούνται άμεσες και ποιες όχι  και σε κάθε περίπτωση δημιουργεί  συνθήκες ανασφάλειας και αδιαφάνειας.
Να σημειωθεί ότι ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ε. Αποστόλου ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκές και εθνικές ενισχύσεις εντούτοις δεν προχώρησε στην ανακοίνωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος πληρωμών λέγοντας αόριστα ότι αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες.


Κατόπιν τούτων:

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
1.    Πότε θα αποπληρωθούν:
-      Η συνδεδεμένη ενίσχυση βαμβακιού;
-      Η ολοκληρωμένη των ζαχαρότευτλων;
-      Τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και γεωργίας;
-      Το υπόλοιπο της εξισωτικής του 2014 και των διορθώσεων για τα έτη 2013 και 2012;
-      Η ενιαία ενίσχυση για τα έτη 2014 και 2013;
-      Η επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό
Τομέα;
-   Η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου σε σημαντικό αριθμό γεωργών; 
-   Τα προγράμματα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»; 

2.    Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

3. Η απόφαση για μεταφορά των διαθεσίμων του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την εποπτεία
της ΤτΕ δημιουργεί προϋποθέσεις επιβολής προστίμων από την Ε.Ε αφού εν
μέρει καταργείται η αυτοτελής λειτουργία του, πράγμα, που απαγορεύεται
κατηγορηματικά από την Ε.Ε;

4. Η χρήση κοινοτικών κονδυλίων για την αγορά repos είναι σύννομη με την

ευρωπαϊκή νομοθεσία ;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top