ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ 14η  (ΕΚΤΑΚΤΗ)  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 να παραστείτε στη 14η Έκτακτη  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 18-5-2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 21:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση θεατρικής παράστασης  «ΡΑΠΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ» του Ζ. ΦΕΝΤΩ από τη θεατρική ομάδα ενηλίκων Δήμου Ωραιοκάστρου και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.050,00 € συν Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.1015 με θέμα « Έξοδα οργάνωσης θεατρικών παραστάσεων».     
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αταμιάν Πέτρος.

ΘΕΜΑ 2o:  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 72/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά  την παραχώρηση του κλειστού Κονταξοπούλειου Γυμναστηρίου και του Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Ωραιοκάστρου στη ΔΗ.Κ.Ε.Ω.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.ΕΩ κ. Ζιακούλης Ηλίας.

ΘΕΜΑ 3o: Λήψη απόφασης για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4323/2015 (αρ. πρωτ. Ο.Υ. 613/14-5-2015).
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καρύδης Αθανάσιος.


Σημείωση: Η  συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω των χρονικών περιορισμών και την ομαλή λειτουργία του Δήμου.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top