Επιστολή προς τον πρωθυπουργό έστειλαν οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Α' και Β' Θεσσαλονίκης , προκειμένου να τον ενημερώσουν  για το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Οι Βουλευτές της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν και Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  εκπέμπονταςSOS, και ζητώντας λύση για να βγει από την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει λόγω των ανεξόφλητων χρεών του ΕΟΠYΥ προς το Νοσοκομείο, που ανέρχονται στα 210 εκατομμύρια ευρώ.
                          


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2015

Προς Υπουργούς:
- Υγείας
- Οικονομικών
- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης


ΕΡΩΤΗΣΗ


«Σε αδιέξοδο το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκης»


SOS εκπέμπει το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ εξαιτίας της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει λόγω των ανεξόφλητων χρεών του ΕΟΠYΥ προς το Νοσοκομείο, που ανέρχονται στα 210 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου - ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία, το οποίο συγκαταλέγεται στα τέσσερα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας για το πρώτο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Υπουργείου Υγείας – αδυνατεί να πληρώσει το ποσό των 77 εκατομμυρίων που οφείλει στους προμηθευτές και αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην προμήθεια υλικών και στην καταβολή της τακτικής μισθοδοσίας.

Όπως ανακοινώθηκε, σε πρόσφατη ενημερωτική συνάντηση που είχαμε βουλευτές της Θεσσαλονίκης με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, οι προμηθευτές έχουν να πληρωθούν από το 2013, 28 υποθέσεις χρεών έχουν φτάσει στα δικαστήρια και τον Ιανουάριο του 2015 εταιρεία που προμήθευε το νοσοκομείο κατέσχεσε το ποσό που προοριζόταν για τη μισθοδοσία, με συνέπεια να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα με τη μισθοδοσία και με τα έξοδα για τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Υπάρχει ορατός ο κίνδυνος να μείνει το προσωπικό του Νοσοκομείου απλήρωτο, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, καθώς δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Το ίδιο ισχύει και για τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Για το υπόλοιπο του έτους 2015, απαιτείται χρηματοδότηση για τη μισθοδοσία ύψους 7.000.000 €.

Το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ χρειάζεται άμεσα την καταβολή μέρους των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς αυτό για παρασχεθείσες υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του, οι οποίες στο σύνολό τους ανέρχονται σε 210 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ελλείψεις υλικών και φαρμάκων, και να μην διακινδυνεύσει η συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου, γεγονός το οποίο θα έχει επιπτώσεις στην υγεία χιλιάδων συμπολιτών μας.

Παράλληλα, το Νοσοκομείο χρειάζεται να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να καλυφθούν τα κενά όσων αποχώρησαν τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία των 19 κλινών της Μ.Ε.Θ. που παραμένουν ανενεργές, των οκτώ χειρουργικών αιθουσών που παραμένουν κλειστές καθώς και των δύο πλήρως εξοπλισμένων νοσηλευτικών μονάδων, δυναμικότητας 70 κλινών.

            Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποσοτική απόδοση του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ καλύπτει το 50 % περίπου της συνολικής δραστηριότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρεια (Μακεδονίας) στην οποία ανήκουν συνολικά 15 Νοσοκομεία, εξυπηρετώντας κάθε χρόνο 400.000 ασθενείς, γεγονός που το καθιστά άκρως αναγκαίο και απαραίτητο πυλώνα της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στην πόλη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας.


Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

-   Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν για την καταβολή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς το Γενικό    
              Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ;

-      Ποιες οι προθέσεις των αρμόδιων Υπουργείων για την πρόσληψη προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού, προς αντικατάσταση όσων αποχώρησαν τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ;

-      Πρόκειται να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ισότιμα με τα άλλα δημόσια Νοσοκομεία, για κάλυψη  αμοιβών προσωπικού και λειτουργικών δαπανών;

-      Πότε θα υπάρξει έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Νοσοκομείου που εκκρεμεί στο Υπουργείο Υγείας;


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

                                                                                                               ΠΡΟΣ
                                                                                                 τον Πρωθυπουργό
                                                                                                  κ. Αλέξη Τσίπρα


κ.Πρωθυπουργέ,

Επικοινωνούμε μαζί σας με την παρούσα επιστολή προκειμένου να σας ενημερώσουμε για ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο χειρισμός του οποίου απαιτεί άμεσες ενέργειες ώστε να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ελλείψεις υλικών και φαρμάκων, και να μην διακινδυνεύσει η συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου, κάτι το οποίο θα έχει επιπτώσεις στην υγεία χιλιάδων συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα, σας αναφέρουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ βρίσκεται σε πλήρες αδιέξοδο εξαιτίας της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει λόγω των ανεξόφλητων χρεών του ΕΟΠYΥ προς το Νοσοκομείο, που ανέρχονται στα 210 εκατομμύρια ευρώ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου - ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία, το οποίο συγκαταλέγεται στα τέσσερα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας για το πρώτο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Υπουργείου Υγείας – αδυνατεί να πληρώσει το ποσό των 77 εκατομμυρίων που οφείλει στους προμηθευτές και αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην προμήθεια υλικών και στην καταβολή της τακτικής μισθοδοσίας.

Όπως ανακοινώθηκε, σε πρόσφατη ενημερωτική συνάντηση που είχαμε βουλευτές της Θεσσαλονίκης με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, οι προμηθευτές έχουν να πληρωθούν από το 2013, 28 υποθέσεις χρεών έχουν φτάσει στα δικαστήρια και τον Ιανουάριο του 2015 εταιρεία που προμήθευε το νοσοκομείο κατέσχεσε το ποσό που προοριζόταν για τη μισθοδοσία, με συνέπεια να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα με τη μισθοδοσία και με τα έξοδα για τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Υπάρχει ορατός ο κίνδυνος να μείνει το προσωπικό του Νοσοκομείου απλήρωτο, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, καθώς δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Το ίδιο ισχύει και για τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Για το υπόλοιπο του έτους 2015, απαιτείται χρηματοδότηση για τη μισθοδοσία ύψους 7.000.000 €.

Το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ χρειάζεται άμεσα την καταβολή μέρους των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς αυτό για παρασχεθείσες υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του, οι οποίες στο σύνολό τους ανέρχονται σε 210 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ελλείψεις υλικών και φαρμάκων, και να μην διακινδυνεύσει η συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου, γεγονός το οποίο θα έχει επιπτώσεις στην υγεία χιλιάδων συμπολιτών μας.

Παράλληλα, το Νοσοκομείο χρειάζεται να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να καλυφθούν τα κενά όσων αποχώρησαν τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία των 19 κλινών της Μ.Ε.Θ. που παραμένουν ανενεργές, των οκτώ χειρουργικών αιθουσών που παραμένουν κλειστές καθώς και των δύο πλήρως εξοπλισμένων νοσηλευτικών μονάδων, δυναμικότητας 70 κλινών.

          Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποσοτική απόδοση του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ καλύπτει το 50 % περίπου της συνολικής δραστηριότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρεια (Μακεδονίας) στην οποία ανήκουν συνολικά 15 Νοσοκομεία, εξυπηρετώντας κάθε χρόνο 400.000 ασθενείς, γεγονός που το καθιστά άκρως αναγκαίο και απαραίτητο πυλώνα της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στην πόλη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας.

κ.Πρωθυπουργέ,
          Θέτουμε υπόψιν σας το παρόν θέμα και σας ενημερώνουμε ότι με το ίδιο περιεχόμενο κατετέθη και σχετική Επίκαιρη Ερώτηση στην Βουλή.
          Θεωρήσαμε χρέος μας, ως βουλευτές αλλά, πάνω απ’ όλα, ως πολίτες της Θεσσαλονίκης,  πέραν της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, την οποία ακολούθησαμε με την υποβολή της σχετικής Ερώτησης, να σας ενημερώσουμε για το μείζον αυτό θέμα, αναμένοντας άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση προκειμένου να επιλυθούν τα σοβαρά ζητήματα του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

       Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2015


Με τιμή,
Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας
Βουλευτής ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης

Σταύρος Καλαφάτης
Βουλευτής ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης

Έλενα Ράπτη
Βουλευτής ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης

Θεόδωρος Καράογλου
Βουλευτής ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης

Σάββας Αναστασιάδης
Βουλευτής ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top