Θεόδωρος A. Κουτρούκης #
Η προτεινόμενη Κλινική Επιχειρήσεων Ωραιοκάστρου (ΚΕΩ) θα είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, νέους επιχειρηματίες και ανώτερα/ μεσαία στελέχη επιχειρήσεων. Στόχος της κλινικής είναι να προετοιμάσει μικρομεσαίους επιχειρηματίες με την ανάπτυξη μιας εξατομικευμένης επιχειρηματικής τους στρατηγικής.
Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν μια σειρά από διαφορετικά εργαλεία συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) για να ληφθεί τεκμηριωμένη απόφαση αναφορικά με το αν ένα νέο εγχείρημα ή προϊόν είναι σκόπιμο να δρομολογηθεί. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα να επανεξεταστούν σε βάθος τα υφιστάμενα επιχειρηματικά σχέδια των πελατών (Business Mentoring) και θα δρομολογηθούν ευκαιρίες για επιχειρηματική μάθηση.
Οι επιχειρηματίες θα αξιοποιούν κατάλληλες δεξιότητες που θα παρέχονται από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να ωφεληθεί η επιχείρηση τους. Ακόμη η ΚΕΩ θα παρέχει Συμβουλευτική και Προπονητική Επιχειρηματιών (Business Counselling & Coaching) και βραχυχρόνια σεμινάρια Επιχειρηματικότητας για επιχειρηματίες και πολίτες.
ΟΙ μεταπτυχιακοί σπουδαστές-σύμβουλοι (ΜΕΣΥ) θα εκπαιδεύονται στην εκπόνηση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων από τις μονάδες επιχειρηματικότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι (ΜΕΣΥ) θα επιλέγονται με κριτήριο τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, την πρότερη επιχειρηματική εμπειρία, τις ικανότητες επικοινωνίας/ ομαδικής εργασίας και την εμπειρία τους σε πρακτική άσκηση. Στο έργο τους οι ΜΕΣΥ θα καθοδηγούνται από εθελοντές εν ενεργεία ή συνταξιούχους επιχειρηματίες και ανώτερα στελέχη, τους «Επιχειρηματικούς Αγγέλους» (ΕΑ), που έχουν διοικήσει μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και διαθέτουν την παρόρμηση/ κίνητρο να βοηθήσουν άλλους μικρο-επιχειρηματίες. 
Όσο ο επιχειρηματίας θα εφαρμόζει το επιχειρηματικό σχέδιο ο ΜΕΣΥ (και όταν χρειάζεται ο ΕΑ) θα προσφέρουν πληροφόρηση και τεχνογνωσία στον επιχειρηματία. Κάθε ενδιαφερόμενος μικρο-μεσαίος επιχειρηματίας θα μπορεί να επικοινωνεί με την ΚΕΩ για να συζητήσει τις ιδιαίτερες επιχειρηματικές ανάγκες του. Στη συνέχεια ένας ΜΕΣΥ κι ένας ΕΑ θα ορίζονται για τον ενδιαφερόμενο και θα ορίζουν συναντήσεις εργασίας και mentoring συμβαδίζοντας με τους ρυθμούς του επιχειρηματία.
Μετά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου οι ΕΑ το εξετάζουν προσεκτικά για την πληρότητα και τη σαφήνεια του. Ο επιχειρηματίας, ο ΜΕΣΥ και ο ΕΑ συζητούν το Επιχειρηματικό Σχέδιο και αν χρειαστεί παρέχουν πρόσθετο υλικό. Αν ο επιχειρηματίας πρέπει να ετοιμάσει προφορική παρουσίαση του Επιχειρηματικού Σχεδίου σε τρίτους θα λαμβάνει, επίσης, σχετική βοήθεια με μια προσομοίωση παρουσίασης σε μια ad hoc κριτική επιτροπή. 
Επίσης, στο πλαίσιο της ΚΕΩ, ΜΕΣΥ που θα προέρχονται από νομικές σχολές θα παρέχουν βασική επιχειρηματική νομική βοήθεια σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που αδυνατούν να πληρώσουν νομικές υπηρεσίες. Σκοπός είναι να δοθεί σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές ή τελειοφοίτους νομικών σχολών η δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία χειρισμού νομικών προβλημάτων βοηθώντας μικρές επιχειρήσεις και παρέχοντας τους καθοδήγηση για αντιμετώπιση θεσμικών απαιτήσεων . Οι σπουδαστές θα καθοδηγούνται από καθηγητές-διδάκτορες και της νομικής σχολής. Οι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν δωρεάν νομικές συμβουλές (με εξαίρεση το κόστος υποβολής δικογράφων ή νομικών εγγράφων).
Στο πρόγραμμα θα κληθούν να συνεργαστούν επαγγελματικές οργανώσεις της περιοχής, οργανώσεις ανέργων και εργαζομένων, το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, οικονομικά και νομικά τμήματα των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της περιοχής και σύλλογοι επιχειρηματιών.  
Με αυτούς τους τρόπους η Κλινική Επιχειρήσεων Ωραιοκάστρου θα παρέχει σε ΜΕΣΥ τη δυνατότητα να αποκτήσουν  δεξιότητες, εκπαίδευση, και πρακτική εμπειρία σε πραγματικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα και να γεφυρώσουν το χάσμα θεωρίας και πράξης, ενώ οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες της περιοχής θα επωφεληθούν από δωρεάν υπηρεσίες υψηλής στάθμης.


# Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ωραιοκάστρου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top