Προκήρυξη ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου του Δ.Σ., από τον υπουργό Επικρατείας, Νίκο Παππά
Μέσα σε τρεις μέρες και μάλιστα εν μέσω του τριημέρου της Πρωτομαγιάς καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όσοι επιθυμούν να μετέχουν στο ΔΣ της ΕΡΤ. 

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο opengov και λήγει τη Δευτέρα στις 12 μ.μ..

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου του Δ.Σ. , του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τριών λοιπών μελών του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.)».

Για τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, οι υποψήφιοι πρέπει «να διαθέτουν τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμους της αλλοδαπής είτε να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη διεθνή αναγνώριση του έργου τους». 

http://www.thepressproject.gr/article/76483

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top