Το Σάββατο, 20 Φεβ 2016, στις 18.30, στην αίθουσα Μ. Αναγνωστάκης (Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης) η ΕΟΣΕΕ οργανώνει ανοικτή εκδήλωση με αντικείμενο την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Η ΕΟΣΕΕ (Ένωση Οικονομολόγων Συναφών Επιστημόνων & Επιχειρηματιών), στις 20/2/2016, θα προσπαθήσει να προσεγγίσει οικονομικά θέματα όπως: Διατροφή του πληθυσμού, Υψηλό κόστος αγοράς τροφίμων, Αλλαγές διατροφικών συνηθειών, Μείωση ποιότητας τροφών, Αύξηση προσλαμβανομένων θερμίδων και άλλα. Οι τίτλοι των εισηγήσεων είναι: Από το χωράφι στο πιάτο, Μια ανασκόπηση της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδος, Η επίδραση της υγείας στην οικονομία και της οικονομίας στην υγεία και Το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, ένας σύνθετος δείκτης για την διατροφή του ελληνικού πληθυσμού.
Στην ημερίδα της 20/2/2016, με συντονίστρια την κα Μαρία Σεβαστοπούλου, προβλέφθηκαν χαιρετισμοί από τον κ Γεώργιο Γιαλαμίδη (Προέδρο ΕΟΣΕΕ), την Δρ Ελένη Μαλούπα (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), από τον κ Παύλο Γιοαλαγκολίδη (Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής), την κα Χρυσούλα Σκορδίτη (Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βορείου Ελλάδος), και εισηγήσεις από τους: κ. Δημήτριο Μιχαηλίδη (ΑγροΝεα), κ. Δημήτριο Αντώνογλου (οικονομολόγο), Δρ Σάββα Συμεωνίδη και κ. Νικόλαο Κόκκινο (Διαιτολόγο).
Η αγροτική απασχόληση (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία και τα συμπληρωματικά προς αυτά), είναι παραγωγική δραστηριότητα υψηλού βαθμού αβεβαιότητας και, με τις αναμενόμενες επιπτώσεις της πιθανολογούμενης κλιματικής αλλαγής και λειψυδρίας, θα καταστεί και υψηλού κινδύνου. Το γεγονός αυτό αλλά και ο διατροφικός και ο οικολογικός ρόλος της (δωρεάν δημόσια αγαθά), τεκμηριώνει την υποχρέωση της Πολιτείας για στοχευμένη προστασία της και καθιστά την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής παρέμβαση «Δημοσίου Συμφέροντος».
Ο αγροτικός πληθυσμός αισθάνεται έντονα την έλλειψη δημιουργικού διαλόγου για την προσέγγιση της προοπτικής εικόνας της ελληνικής γεωργίας (με την ευρεία έννοια του όρου) γιατί υφίσταται άμεσα την σταδιακή μείωση των αγροτικών εισοδημάτων. Οι αγρότες, βλέποντας το εισόδημα τους να μειώνεται διαχρονικά, αισθάνονται ότι δεν έχουν μέλλον, αφού δεν υπάρχει κοινής αποδοχής όραμα για την ελληνική γεωργία.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσία του Υπουργού ΑΑΤ (AGRO-QUALITY FESTIVAL, Γκάζι, Δήμος Αθηναίων, 13-15/5/2011, με πρόσκληση των Νέων Αγροτών) είπε: «πάνω από όλα προέχει η χάραξη εθνικής στρατηγικής που θα στοχεύσει σε μία αγροτική πολιτική που θα αποτελέσει το ασφαλές μονοπάτι πάνω στο οποίο καλούμαστε να βαδίσουμε». Έκτοτε πέρασαν χρόνια και ο αγροτικός κόσμος αυτοδιαλύεται.
Η πρωτοβουλία για την προσέγγιση της μελλοντικής εικόνας της ελληνικής γεωργίας, πρέπει να εισαχθεί σε διάλογο (που λείπει δραματικά) ως στοχευμένο «κίνημα» ευρείας αποδοχής ώστε να αναδείξει:
Το ΥπΑΑΤ, ως σημαντικό Φορέα οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικολογικής ανάπτυξης.
Τον γεωργικό πληθυσμό, ως στρατηγικής σημασίας κοινωνικό εταίρο που συνεισφέρει πολλαπλώς στη Κοινωνία και στην Εθνική Οικονομία και όχι ως «υποστηριζόμενο οικονομικά χωρίς ανταποδοτικότητα».
Τη «γεωργία», με την ευρεία έννοια της, ως «μητέρα» και «τροφό» της Οικονομίας, που πρέπει να υποστηρίζεται προσχεδιασμένα από την Πολιτεία για να επιτελεί έργο «Δημοσίου Συμφέροντος».
Την κοινωνία των πολιτών, συνέδριο της οποίας πρόκειται να γίνει στις 10-12 Ιουνίου 2016, στην Αθήνα, ως βασικό συντελεστή προσδιορισμού της ποιότητας των τροφίμων που θέλει.
Την Ελλάδα, ως παρόχου τροφίμων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, που είναι στρατηγικής σημασίας για την οικονομική της ανάπτυξη.
Η πρόταση, αφορά στην δημιουργία μιας νέας γενιάς επαγγελματιών αγροτών, ικανής, με οργανωμένη συλλογική δράση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και, με την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να προσφέρει αγροτικά προϊόντα πιστοποιημένων προδιαγραφών, που θέλουν οι καταναλωτές, και ανταγωνιστικού κόστους, τα οποία θα προσδιορίζουν, ανά μονάδα προϊόντος την μικρότερη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση και την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών, επιτρέποντας ένα συγκριτικά αξιοπρεπές επίπεδο ζωής για τους κατοίκους της υπαίθρου.
Σε μια τέτοια πρόταση πρέπει να ενταχθεί και η λύση των πραγματικών προβλημάτων των αγροτών, που δεν είναι αυτά που προβάλλονται στις κατά καιρούς κινητοποιήσεις τους, όπου τονίζονται τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ, όπως: στήριξη των τιμών, εγγυημένο εισόδημα, ταχύτερη επιστροφή του ΦΠΑ, επιδότηση πετρελαίου κ.α. Όλα αυτά, στα πλαίσια μίας ελεύθερης οικονομίας, είναι ή ανέφικτες παρεμβάσεις ή παρεμβάσεις αρωγής πάντοτε περιορισμένης εμβέλειας και χρόνου εφαρμογής.
Ο αγροτικός πληθυσμός πρέπει να είναι υπερήφανος κοινωνικός εταίρος και πρέπει να καταστεί εισοδηματικά αυτοδύναμος με την αποδοχή και ενσωμάτωση στις τιμές των προϊόντων που παράγει της «έγκυρα» κοστολογημένης ανταποδοτικότητας της συμβολής του στην Κοινωνία, στην Οικονομία και στην Οικολογία.
Θεωρούμε ως ιδιαίτερα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ θέματα όπως: Αναστροφή της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού κόσμου, Αποτελεσματική σύνδεση της έρευνας, των γεωργικών εφαρμογών και της αγροτικής εκπαίδευσης με την αγροτική παραγωγή και καθημερινή δράση, Προώθηση & εμπορία των αγροτικών προϊόντων (Αγροτικές Αγορές, Δημοπρατήρια, Οικοτεχνία κλπ), Αγροτοδιατροφική αυτάρκεια των ελλήνων, Εξασφάλιση των μέσων παραγωγής (χρήση γης & νερού κλπ), Ενδυνάμωση των συλλογικών δομών και της συνεργατικής επιχειρηματικής δράσης, Οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (Αγροτικά Επιμελητήρια, Βαλκανική Αγροτική Πλατφόρμα, επενδύσεις κλπ) και Διαμόρφωση χρηματοπιστωτικού εργαλείου της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας για τον αγροδιατροφικό τομέα, ως σημαντικότατου παράγοντα επιβίωσης και ευημερίας των ανθρώπων.
Λένε ότι η Πυθαγόρεια διατροφή απομακρύνει το 95% των ασθενειών, και ότι ο Ιπποκράτης έλεγε ότι εκείνο που διατηρεί την υγεία είναι ισομερής κατανομή και ακριβής μείξη μέσα στο σώμα των δυνάμεων του ξηρού, του υγρού, του κρύου, του γλυκού, του πικρού, του ξινού και του αλμυρού. Τα κόκκινα φασόλια βοηθούν στη διατήρηση της καλής νεφρικής λειτουργίας. Τα καρύδια βοηθούν στην εγκεφαλική λειτουργία. Τα καρότα ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό τη ροή του αίματος στα μάτια. Το σέλινο ενδυναμώνει τα οστά. Τα σύκα αυξάνουν την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Οι γλυκοπατάτες επιφέρουν ισορροπία στο γλυκαιμικό δείκτη των διαβητικών. Τα κρεμμύδια βοηθούν τα κύτταρα να απαλλαγούν από τις τοξίνες. ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ: ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΠΡΟΙΟΝ.
Τα φυτοφάρμακα κατηγορούνται για τερατογενέσεις (κάτι διάβαζα προχθές για τον Ζίτα, την Monsando και την μικροκεφαλία …). Δεν έχουμε επαρκείς έρευνες για τις αγροτικές ασθένειες, και τα αγροτικά ατυχήματα (λένε ότι είναι περίπου 35.000, όταν τα εργατικά ατυχήματα είναι 11.000!!! …). Ο αγρότης είναι ο φροντιστής ου περιβάλλοντος. Το χωράφι δεν είναι εργοστάσιο. κλπ κλπ κλπ
Αυτά και άλλα πολλά θα συζητηθούν στην εκδήλωση που οργανώνει η ΕΟΣΕΕ στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στις 18.30, το Σάββατο, 20 Φεβ 2016. www.eosee.gr)


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top